Playlists Guestbook
playlist Playlist

Show song Facebook

I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Je to miesto, ktoré milujem
A nenávidím ťa a nemôžem ťa zmeniť ta
Musím ťa nahradiť (ohh)
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som si bola jediná
Počúva moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si iného ale
Ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Je to miesto, ktoré milujem
A nenávidím ťa a nemôžem ťa zmeniť ta
Musím ťa nahradiť (ohh)
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som si bola jediná
Počúva moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si iného ale
Ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa
You left me falling and landing inside my grave
I know that you want me dead.
Nechala si ma padnúť a pristať
Vo vnútri môjho hrobu viem, že chceš
Mňa mŕtveho(ohh)

I take prescriptions to make me feel a-okay
I know it's all in my head.
Príjmam predpisy ma robia
Cítiť sa dobre
Viem to všetko je v mojej hlave
I have these lucid dreams
where I can't move a thing
Thinking of you in my bed.
Mám tieto jasné sny, kde sa
Nemôžem pohybovať
Myslím na teba v mojej posteli
You were my everything
Thoughts of a wedding ring
Now I'm just better off dead.
Bola si moje všetko
Myšlienky snubného prsteňa
Teraz som len lepšie ako mŕtvy (ohh)
I'll do it over again
I didn't want it to end.
Urobím to znova
Nechcel som, aby to skončilo
Pozorujem, ako to vyhodí do vetra
Mal som počúvať svojich priateľov
Urobiť túto blbosť v minulosti
Ale chcem, aby to trvlo
Bola si vyrobená z plastu (falošná)
I watch it blow in the wind
I should've listened to my friends.
Bol som zamotaný v tvojich
Drastických spôsoboch, kto vedel, že zlé dievčatá
Majú najkrajšiu tvár
Dala si mi srdce ktoré
Bolo plné chýb, Ja som ti dal
Srdce a ty si mi ho zlomila
Leave this shit in the past
But I wanted to last
You were made outta plastic (fake!)
Zlomila si mi srdce
(Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe)
Spôsobila si mi bolesť srdca
Zlomila si mi srdce
Spôsobila si mi bolesť srdca
(Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal)
Zlomila si mi srdce
(Vyrobená z plastu-falošná)
Spôsobila si mi bolesť srdca
(Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe)
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls had the prettiest face?
Znova si mi zlomila srdce
(Bol som zamotaný tvojimi dastickými spôsobmi)
(Kto vedel, že zlé dievčatá majú najkrajšiu tvár)

You gave me a heart that was full of mistakes
I gave you my heart and you made heart break.
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Je to miesto, ktoré milujem
A nenávidím ťa a nemôžem ťa zmeniť ta
Musím ťa nahradiť (ohh)
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som si bola jediná
Počúva moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si iného ale
Ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa
You made my heart break
You made my heart ache ( I still see your shadows in my room)
Stále vidím tvoje tiene v mojej izbe
Nemôžem vziať späť lásku, ktorú som ti dal
Je to miesto, ktoré milujem
A nenávidím ťa a nemôžem ťa zmeniť ta
Musím ťa nahradiť (ohh)
Jednoduchšie povedať ako urobiť
Myslel som si bola jediná
Počúva moje srdce namiesto mojej hlavy
Našla si iného ale
Ja som ten lepší
Nenechám ťa zabudnúť na mňa
You made my heart break
You made my heart ache ( Can't take back the love that I gave you)
Urobiť túto blbosť v minulosti
Ale chcem, aby to trvlo
Bola si vyrobená z plastu (falošná)
Drastické spôsoby, kto vedel že zlé dievčatá
Majú najkrajšiu tvár
You made my heart break (Were made outta plastic fake!)
You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
You made my heart break again
(I was tangled up your drastic ways)
(Who knew evil girls have the prettiest face?)

I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
I still see your shadows in my room
Can't take back the love that I gave you
It's to the point where I love and I hate you
And I cannot change you
So I must replace you, oh
Easier said than done
I thought you were the one
Listenin' to my heart instead of my head
You found another one
But I am the better one
I won't let you forget me.
Leave this shit in the past
But I wanted to last
You were made outta plastic (fake!)
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls have the prettiest face?
Easier said than done, I thought you were ....
.... Instead of my head
You found another ..... Better one
I won't let you forget me.

Lyrics was added by SimoneZ

Lyrics was corrected by Awo

Video was added by NutiTuti

Translate was added by SimoneZ


Goodbye & Good Riddance