Playlists Guestbook

Dinosaur - lyrics

Show song Facebook

Trying to beat my misery,
Don't wanna go across the sea,
And if I could take you everywhere,
There'd be no cause for my despair,
Snažím se porazit svůj strach,
Nechci jít přes moře.
A kdybych tě mohl brát všude,
Nebyl by tu důvod pro mou beznaděj.
And I know we won't touch for months,
And your smell will evade me,
But our love could survive a war,
Without the slightest sore,
A já vím, že se sebe nedotkneme měsíce.
A tvá vůně mi unikne.
Ale naše láska by mohla přežít válku
Bez nejmenší bolesti.
I know you suffer for my art,
Always pulling us apart,
Your forever in my brain,
Even when I cause you pain,
Vím, že se trápíš pro mé umění,
vždy nás táhnoucí nás od sebe.
Navždy budeš v mém vědomí.
I když ti způsobuji bolest.
And I know I can't taste your skin,
With an ocean between us,
But our love is a dinosaur,
Hear it roar,
A vím, že se nesmím dotknout tvé kůže.
S oceánem mezi námi.
Ale naše láska je dinosaurus,
slyš ten řev.
And I know we won't touch for months,
And your smell will evade me,
But our love could survive a war,
Without the slightest sore,
A já vím, že se sebe nedotkneme měsíce.
A tvá vůně mi unikne.
Ale naše láska by mohla přežít válku
Bez nejmenší bolesti.
And I know I can't taste your skin,
With an ocean between us,
But our love is a dinosaur,
Hear it roar,
Hear it roar.
A vím, že se nesmím dotknout tvé kůže.
S oceánem mezi námi.
Ale naše láska je dinosaurus,
slyš ten řev,
slyš ten řev.

Lyrics was added by P-a-ja

Video was added by P-a-ja

Translate was added by P-a-ja


Seizures