Guestbook Playlists

Shablya - lyrics

Днями ясними, ранками сiрими
Їхав козак із міста до вирію
Їхав полями, горами, селами
Бився зі злими, пив із веселими
Йому дівчата всміхалися сонячно
Небо зірками світилося поночі
Погляд його був чистим і грізним
Кінь його був міцним і залізним
Шабля – це зброя, шабля – це правда!
Шабля козацька – це сила і влада!
Серце – коханій, Богу – душа!
Та коли треба, скажемо "ша"!
Вилися степом хмари хвилясті
Воля і вітер – таке воно щастя
Він наближався – тремтіли корони
І розкривались серця як бутони
А коли бачив лихо він люте
І розумів – це остання вже крапка
Гірше не може, гірше не буде
В його руці з’являлася шабля
Шабля – це зброя, шабля – це правда!
Шабля козацька – це сила і влада!
Серце – коханій, Богу – душа!
Та коли треба, скажемо "ша"!
Та коли треба, скажемо "ша"!
===
Dnyamy yasnymy, rankamy sirymy
Yixav kozak iz mista do vyriyu
Yixav polyamy, horamy, selamy
Byvsya zi zlymy, pyv iz veselymy
Jomu divchata vsmixalysya sonyachno
Nebo zirkamy svitylosya ponochi
Pohlyad joho buv chystym i hriznym
Kin" joho buv micnym i zaliznym
Shablya – ce zbroya, shablya – ce pravda!
Shablya kozac"ka – ce syla i vlada!
Serce – koxanij, Bohu – dusha!
Ta koly treba, skazhemo "sha"!
Vylysya stepom xmary xvylyasti
Volya i viter – take vono shhastya
Vin nablyzhavsya – tremtily korony
I rozkryvalys" sercya yak butony
A koly bachyv lyxo vin lyute
I rozumiv – ce ostannya vzhe krapka
Hirshe ne mozhe, hirshe ne bude
V joho ruci z’yavlyalasya shablya
Shablya – ce zbroya, shablya – ce pravda!
Shablya kozac"ka – ce syla i vlada!
Serce – koxanij, Bohu – dusha!
Ta koly treba, skazhemo "sha"!
Ta koly treba, skazhemo "sha"!

Lyrics was added by zanzara

Video was added by zanzara


Unclassified lyrics

Kozak System lyrics