Playlists Guestbook

Mlčenlivá - lyrics

Dřív, než uvěříš svému rozhodnutí mi neprominout,
pátrej, co tě nutí, co ti napovídá vyslovit ten soud.
Divná že je láska, když se před zrcadlem nevidí,
když se na nic neptá, nikdy se nerozhlíží,
jak to kolem ve světě chodí.
Až na dně schránky zazvoní klíč, kouzlo nás změní
a tvůj návrat nepředhoní už ani
tvář, která nám včera
přinesla stín a tvá slova slábla pohnutím.
Dřív, než promluvím, moje pohlazení ti připomenou
vrásky ve dlaních, jejich ustaranost lehce slíbanou.
Mlčenlivá láska, když se před vyznáním zastaví,
když se tichem halí a ze slov vyprchává,
kdo to za nás dva tedy poví?
Až na dně schránky zazvoní klíč, kouzlo nás změní
a tvůj návrat nepředhoní už ani
tvář, která nám včera
přinesla stín a tvá slova slábla pohnutím.
Až na dně schránky zazvoní klíč, kouzlo nás změní
a tvůj návrat nepředhoní už ani
tvář, která nám včera
přinesla stín a tvá slova slábla pohnutím.

Lyrics was added by sample


Midnight