Playlists Guestbook
Sajō no tomoyo
itoshiki tomoyo
tenohira suna o miyo
koko ni ikuoku-mono
hikari ari
anata ga hiboshi (hikara) bi
hitsugi ni sono mi o yuwae rare
inishie no shinkai no naka
koboreredomo kinki no sono ni
kaatoku ikin
sajō no tomoyo
itoshiki tomoyo
sajō no tomoyo
itoshiki tomoyo
itoshiki tomoyo

Lyrics was added by SHinata

Lyrics was corrected by SHinata


Unclassified lyrics