Playlists Guestbook

Duvarlar - lyrics

Z. Livaneli
Duvarlarý kuþatýn da
Tutuklayýn hepsini
Ne böyle gurbet olsun
Ne böyle ayrýlýklar
Kaldýrýn duvarlarý
Yýkýn gitsin hepsini
Ne böyle zulüm olsun
Ne de böyle þarkýlar
Duvarlarý devirin de
Kül edin betonlarý
Ne böyle sýnýr olsun
Ne böyle düþmanlýklar
Kaldýrýn duvarlarý
Yýkýn gitsin hepsini
Ne böyle zulüm olsun
Ne de böyle þarkýlar

Lyrics was added by kamilos


Unclassified lyrics