Playlists Events

Gunlerimiz - lyrics

Y. Atsýz / Z. Livaneli
Çözülen bir yün yumaðý
Akýp giden günlerimiz
Mezar taþlarýndan suskun
Sessiz sitemsiz
Savrulan yapraklar gibi
Akýp giden günlerimiz
Cenaze törenlerinde
sessiz sitemsiz
Bir suçluyu aklar gibi
Akýp giden günlerimiz
Sanki bir sýr saklar gibi
Sessiz sitemsiz
Bir kitaba baþlar gibi
Koþarken yavaþlar gibi
Ölen arkadaþlar gibi
Sessiz sitemsiz

Lyrics was added by kamilos


Unclassified lyrics