Playlists Guestbook

Merhaba - lyrics

Show song Facebook

Y. Kemal / Z. Livaneli
Dünyanýn ucunda bir gül açýlmýþ
Efil efil esen yele merhaba
Karanlýðýn sonu bir ulu þafak
Sarp kayadan geçen yola merhaba
Acýda kahýrda çekmiþ geliyor
Güneþten boþanmýþ kopmuþ geliyor
Bir ýþýk selidir, sökmüþ geliyor
Iþýldayýp gelen sele merhaba

Lyrics was added by kamilos

Video was added by DevilDan


Unclassified lyrics