Playlists Guestbook

Nefesim Nefesine - lyrics

Z. Livaneli
Yatar gül harmaný gibi
Canýmýn dermaný gibi
Her yanýnda çiçek açmýþ
Binboða Ormaný gibi
Nesine yar nesine
Ölürüm ben sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Caným sese mi geldin
Kadem basa mý geldin
Sað olsam gelmez idin
Öldüm yasa mý geldin
Nesine yar nesine
Ölürüm ben sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Saçýn yüzüne perde
Yüreðim düþtü derde
Ayak üstü duramam
Seni gördüðüm yerde
Nesine yar nesine
Ölürüm ben sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine

Lyrics was added by kamilos


Unclassified lyrics