Playlists Guestbook

Neylersin - lyrics

P. Eluard / Z. Livaneli
Kapýlar tutulmuþ neylersin
Neylersin, içerde kalmýþýz
Yollar kesilmiþ þehir yenilmiþ neylersin
Açlýktýr baþlamýþ neylersin
Elde silah kalmamýþ neylersin
Karanlýk bastýrmýþ
Seviþmezsin de neylersin

Lyrics was added by kamilos


Unclassified lyrics