Playlists Guestbook

Power of Love - lyrics

playlist Playlist karaoke Karaoke

Show song Facebook

When the first light of morning is touching the leaves
and the dewdrops are sparkling like stars
I feel the touch of a mild breeze caressing my skin
as I'm running to reach your strong arms
Když se první ranní paprsek světla dotkne
listů
a kapky rosy září jako hvězdy.
Cítím lehký dotyk větru, jak mě laská na kůži,
když běžím do tvého pevného obětí.
Chorus:
What greater gift could I get to feel alive
than the power of love in your eyes
Like a blooming rose in a barren place
that must absorb the falling rain
I am longing for your warm embrace
Refrén:
Jaký lepší dárek bych si mohla přát, abych se cítila živá, než sílu lásky ve tvých očí.
Jako kvetoucí růže na vyprahlém místě,
která musí vstřebat padající déšť,
tak toužím po tvém teplém obětí.
On my way through the forest I can hear a soft voice
But inside my heart it grows strong
It tells me to follow so I don't hesitate
It will lead me to where I belong
Na cestě lesem slyším tichý hlas,
ale uvnitř mého srdce je silný.
Říká mi, kam mám jít, takže neváhám.
Povede mne tam, kam patřím.
Chorus:
What greater gift could I get to feel alive
than the power of love in your eyes
Like a blooming rose in a barren place
that must absorb the falling rain
I am longing for your warm embrace
Refrén:
Jaký lepší dárek bych si mohla přát, abych se cítila živá, než sílu lásky ve tvých očí.
Jako kvetoucí růže na vyprahlém místě,
která musí vstřebat padající déšť,
tak toužím po tvém teplém obětí.
Chorus:
What greater gift could I get to feel alive
than the power of love in your eyes
Like a blooming rose in a barren place
that must absorb the falling rain
I am longing for your warm embrace
Refrén:
Jaký lepší dárek bych si mohla přát, abych se cítila živá, než sílu lásky ve tvých očí.
Jako kvetoucí růže na vyprahlém místě,
která musí vstřebat padající déšť,
tak toužím po tvém teplém obětí.

Lyrics was added by lonelyinka

Lyrics was corrected by Akaren

Video was added by sislik221

Translate was added by Akaren

Lyrics was corrected by Akaren


The Edge of Infinity