Playlists Guestbook

Fix A heart - lyrics

Show song Facebook

It’s probably what’s best for you
I only want the best for you
And if I’m not the best, then you’re stuck
Tohle je asi to nejlepší pro tebe
chci jen to nejlepší pro tebe
a pokud nejsem nejlepší, pak nevíš jak dál
I try to sever ties and I,
ended up with wounds to bind
Like you’re pouring salt in my cuts
Zkoušela jsem to několikrát a já
jsem skončila se zraněním k obvázání
je to jako bys mi sypal sůl do ran
And I just ran out of band-aids
I don’t even know where to start
‘Cause you can't bandage the damage,
You never really can fix a heart
Zlato, Jen jsem utekla od náplastí
nevím vůbec kde začít
protože nemůžeš obvázat škody
nikdy doopravdy nemůžeš spravit srdce
Even though I know what’s wrong,
How could I be so sure
If you never say what you feel, feel
i když vím, co bylo špatně
jak jsem si mohla být tak jistá
když si nikdy neřekl co cítíš, cítíš
I must have held your hand tight,
you didn’t have the will to fight
I guess you needed more time to heel
Musela jsem držet tvou ruku pevně
neměl si vůli k boji
hádám, že si potřeboval více času k překonání
Baby I just ran out of band-aids
I don’t even know where to start
‘Cause you can’t bandage the damage
You never really can fix a heart
Jen jsem utekla od náplastí
nevím vůbec kde začít
protože nemůžeš obvázat škody
nikdy doopravdy nemůžeš spravit srdce
You must be a miracle,
Walk up, swearin’ up and down,
You can’t fix whats been broken
Please don’t give my hopes up, no no
Baby, tell me how could you,
Be so cruel
Musíš být zázrak,
přistoupíš, slibuješ nahoru a dolů
nemůžeš spravit co bylo rozbité
prosím nedávej mi naděje, ne ne
zlato, řekni mi jak jsi mohl být tak krutý
It’s like you’re pouring salt on my cuts je to jako bys mi sypal sůl do ran
Baby, I ran out of band-aids
I don’t even know where to start
‘Cause you can’t bandage the damage
You never really can fix a heart
Jen jsem utekla od náplastí
nevím vůbec kde začít
protože nemůžeš obvázat škody
nikdy doopravdy nemůžeš spravit srdce
Baby, I just ran out of band-aids
I don’t even know where to start
‘Cause you can’t bandage the damage
You never really can fix a heart
Jen jsem utekla od náplastí
nevím vůbec kde začít
protože nemůžeš obvázat škody
nikdy doopravdy nemůžeš spravit srdce
Oh no no no no
You never really can fix a heart
oh ne ne ne ne
nikdy doopravdy nemůžeš spravit srdce
Oh no no no no
You never really can fix heart
You never really can fix my heart
oh ne ne ne ne
nikdy doopravdy nemůžeš spravit srdce
nikdy doopravdy nemůžeš spravit mé srdce

Lyrics was added by hmmmiley

Video was added by hmmmiley

Translate was added by hmmmiley


Unclassified lyrics