Guestbook Playlists
karaoke Karaoke
Traveling in a fried-out combie
On a hippie trail, head full of zombie
I met a strange lady, she made me nervous
She took me in and gave me breakfast
And she said,
Cestuju ve vyhořelý dodávce
Na stezce hippie, hlavou plnou zombíků
Potkal jsem zvláštní dámu, znervóznila mě
Vzala mě dovnitř a dala mi snídani
A řekla,
"Do you come from a land down under?
Where women glow and men plunder?
Can't you hear, can't you hear the thunder?
You better run, you better take cover."
„Pocházíš z Austrálie?
Kde ženy září a muži drancují?
Neslyšíš, neslyšíš hřmění?
Raději uteč, radši se skryj.“
Buying bread from a man in Brussels
He was six foot four and full of muscles
I said, "Do you speak-a my language?"
He just smiled and gave me a vegemite sandwich
And he said,
Koupuju chleba od chlapa v Bruselu
Měřil 6,4 stop a byl samej sval.
Řekl sem: „Mluvíš mým jazykem?“
Jenom se usmál a dal mi vegetarianský sendvič
A řekl,
"I come from a land down under
Where beer does flow and men chunder
Can't you hear, can't you hear the thunder?
You better run, you better take cover."
„Pocházím z Austrálie,
Kde pivo teče a muži zvrací.
Neslyšíš, neslyšíš hřmění?
Raději uteč, radši se skryj.“
Lying in a den in Bombay
With a slack jaw, and not much to say
I said to the man, "Are you trying to tempt me
Because I come from the land of plenty?"
And he said,
Ležím v brlohu v Bombaji
S bolavou čelistí a není moc co říct
Říkám chlapovi:“ Co to na mě zkoušíš,
Protože pocházím ze země hojnosti?“
A on řekl,
"Oh, you come from a land down under? (oh yeah yeah)
Where women glow and men plunder?
Can't you hear, can't you hear the thunder? (ooohh)
You better run, you better take cover."
„Ó! Ty jsi z Austrálie?
Kde ženy září a muži drancují?
Neslyšíš, neslyšíš hřmění?
Raději uteč, radši se skryj.“
We are.. Žiju v Austrálii,
Kde ženy září a muži drancují.
Neslyšíš, neslyšíš hřmění?
Raději uteč, radši se skryj.
Livin' in a land down under,
Where women glow and men plunder (yeahhhhhhhhhh)
Can't you hear, can't you hear the thunder? (thunderrrrr!)
You better run, you better take cover.
Žiju v Austrálii,
Kde ženy září a muži drancují.
Neslyšíš, neslyšíš hřmění?
Proto utíkám, a proto se skrývám.
Livin' in a land down under,
Where women glow and men plunder,
Can't you hear, can't you hear the thunder? (oooo yeahhhh!)
Then I run, and then I take cover. (yea)
Život v Austrálii,
Kde ženy září a muži drancují.
Neslyšíš, neslyšíš hřmění?
Proto utíkám, a proto se skrývám.
We are...
Livin' in a land down under, (underrrr)
Where women glow and men plunder,
Can't you hear, can't you hear the thunder? (oooo da da laa yeahhh!)
Then I run, then I take cover.

Lyrics was added by sroubek

Lyrics was corrected by iasom

Video was added by Kwyjibo

Translate was added by iasom

Translation was corrected by Coolman


BUSINESS AS USUAL

Men At Work lyrics