Playlists Guestbook
playlist Playlist
Sláva tobě Praho matko blahoslavená
v průsečíku dávných cest jantaru stavěná
v pozůstatcích vlhkých vůní cítíš keltská opida
v žaláři národů spíš - čekáš co ti Vídeň dovolí a dá
Temná zákoutí Týnského chrámu - Praha husitská
alchymií věků dýcháš rudolfínská magická
pootevřenými veřejemi Evropy řve své sny sprostá Praha nevěstek
Praha dobývaná pleněná sama v sobě dusí vztek
Město šibenic a pánů čekajících frontu na kata
plná jezuitů sbíráš síly - přijde odplata
Univerzito ze které mizí česká vzdělanost
podlá děvko moci nebudeš mít nikdy dost
Praho zpitá mocí spi ať překřičíš hluk němoty
trnová koruna - tvé korunovační klenoty
Praho pověstí a mágů šémů rabínů a výmyslů
transparentů nadějí šeptandy a nesmyslů
Stanné právo zatemnění udušený vzdech
Praho haknkrajců razií a rudých vyhlášek
orgií zla hrůzy lidí hnaných ulicemi jako dobytek
plná stop po kulkách pomníčků a oprýskaných omítek
Šeříková vůně jara stoupá ze sadů
harmonikou opojená měníš rychle náladu
Praho sídlišť výkopů a věčných lešení
kolébko můj světe vesmíre i vězení
Město bouří ve sklenici piva... diskusí
básníků píšících svoje verše na schůzích
Jak balónek z pouti náhle život uletí
trváš rosteš sílíš touho drogo prokletí
Náměstím kde kdysi lidu kázal revoluční kněz
šustí šeky... limuzíny společnosti bez peněz
Na nároží hospoda Parlament kde do toho můžeš mluvit - pssst!
Za sto let budeš mít svoji ulici jak on jak mistr Hus
Roky letí za sebou jako voda stoletá
stoletím za stoletím tisíciletí dá
Milénium k miléniu - to už je nová epocha
V nečinnosti marně čekáme na falešného proroka

Lyrics was added by zanzara

Video was added by zanzara


Stará! (s kapelou Dobrá úroda)

Vladimír Merta lyrics