Playlists Guestbook
playlist Playlist

Show song Facebook

М: Как поверить мне глазам?
Тонет мир в слезах и боли.
M: Jak mohu věřit svým očím?
Svět tone v slzách a bolesti.
В: Это все земная страсть,
И дана ей власть над строптивой волей.
V: To všechno je zemská vášeň,
A byla jí dána moc nad pevnou vůlí.
М: Разве будет так, что к бездне во мрак
Благая цель нам выстелет дорогу?
M: Cožpak k propasti v temnotách
Za dobrým cílem bude naše cesta?
В: Могу иной вам путь открыть
И в тайны посвятить, что под запретом Бога.
V: Mohu vám odhalit jinou cestu
A zasvětit do tajemstvích, co Bůh zapověděl.
М: Как войну не допустить? M: Jak zabránit válce?
В: Не остановить желаний. V: Nepřestat toužit.
М: Стоны бьют в колокола. M: Steny bijí do zvonů.
В: Есть важней дела мира и страданий. V: Jsou důležité věci světa a utrpení.
М: Словно в страшном сне, земля вся в огне. M: Jako ve strašném snu, celá země v ohni.
В: То пламя чувств, эмоций и восторга. V: To jsou plameny pocitů, emocí a rozkoše.
М: Прошу, пусть будет жив наш мир.
Спасения, Мессир!
M: Prosím, ať je náš svět živ.
В: Спасенье – участь Бога! Spása, Messire!
М,В: Чувства мне не удержать,
Я хочу кричать от муки.
Как в грехах, весь мир в крови,
Проклятой любви умирают звуки.
Вечность или крах, все в ваших руках.
Пылает плоть безудержной тревогой.
Ты вмиг способный боль унять
И сети разорвать,
V: Spása je údělem Boha!
В: Расставленные Богом. M, V: City nemohu zadržet,
Chce se mi křičet v mukách.
Jak v hříchu, v krvi je celý svět,
Proklaté lásky umírají tóny.
Věčnost nebo zkáza, vše je v našich rukou.
Tělo hoří bezmeznou úzkostí.
V mžiku můžeš ulevit od bolesti
A sítě rozbít,

Lyrics was added by majtu1

Video was added by majtu1

Translate was added by Anacita


Unclassified lyrics