Playlists Guestbook

Маятник Времён - kyvadlo času - lyrics

playlist Playlist
Маятник времен замри
Тишина царит над миром.
Ты могла бы быть со мной,
Скорбною женой, спутницей Мессира.
Kyvadlo časů, zamrzni
Ticho vládne nad světem
Tys mohla být se mnou
Truchlící ženou, společnicí Messira,
В сумеречный храм на зло небесам
Войти и страсть пить медленно и долго.
Огонь горит в моей груди,
Но бездна впереди
Как стать сильнее Бога?
V chrámu soumraku za zlo nebesům
Vejdi a pij vášeň pomalu a dlouze
Oheň hoří v mé hrudi
Avšak před námi je propast
Jak se stát silnějším než Bůh?
Бал окончен и теперь
Роковая дверь закрыта,
И отрезан путь назад
Выбор твой как яд -
Браво, Маргарита.
Bál skončil a nyní
Osudné dveře jsou zavřeny
A cesta zpět odříznuta
Tvá volba je jak jed
Bravo, Margarito!
Лунный свет в глазах и шелк в волосах
И бархат плеч укрыт прозрачной тогой.
Я так хотел владеть тобой
Как грешною землей,
Чтоб стать сильнее Бога.
Svit luny v očích a hedvábí ve vlasech
A průzračná tóga ze sametu zakrývá ramena
Tak moc jsem chtěl tebe mít,
Jak hříšnou zem
Abych byl silnější než Bůh
Мне подвластны зыбь и твердь
Жизни миг и смерть от века.
Вмиг могу опустошить
Глиняный кувшин - тело человека.
Клятвой на крови дышу без любви
Мой путь далек до страшного итога
Могу я сжечь все на корню,
Но жертвенность твою
как вырвать мне у Бога?
Podléhám vlnám i souši
Života okamžik a smrti staletí
V mžiku mohu zpustošit
Hliněný džbán - tělo člověka
Krvavou přísahou dýchám bez lásky
Má cesta míří daleko za strašným výsledkem
Mohu spálit vše ke kořenům
Avšak tvou oběť
Jak vytrhnout se z moci Boha?
Я за хрупкие сердца,
За грехи глупца в ответе,
Но поет у трех дорог, как я одинок,
Хор тысячелетий.
С болью обручен, восстать обречен,
Как дерзкий сын, наказанный так строго
Я ждал победного конца
И царского венца,
Но как мне свергнуть Бога?
Já za křehká srdce,
Za hříchy blázna zodpovídám,
Ale na třech cestách se zpívá, jak jsem sám,
Chór tisíciletí.
S bolestí odsouzený ke vzpouře,
Jak drzý syn, přísně potrestán,
Čekal jsem na vítězný konec
A císařskou korunu,
Ale jak svrhnout Boha?
Я ждал победного конца
Как царского венца,
Но мне не свергнуть Бога...
Čekal jsem na vítězný konec
Jak na císařskou korunu,
Ale nemohu svrhnout Boha...

Lyrics was added by majtu1

Videos was added by majtu1

Translate was added by Anacita


Unclassified lyrics