Playlists Events

Kidda - lyrics

Show song Facebook

ya leil
ah leish ya habibi
habibi leish
habibi leish kidda w'ana ba hibbak
leish
habibi leish
habibi leish kidda w'ana bahhibak - x2
leish
Ana, ana aarifak bit hibini
leish ya zaman
ya rouhi
ah fein el adelah, ya saadet el adi
ah ma feesh rahma fi yiddak
w al mout indak aadi
ah leish
habibi leish kidda
w'ana bahibbak
Inta khaletni ahibbak
leish leish leish
ya sayedni
ah leish
ah habibi
fi yom, ha tiwagih massirak
wa totlob rahhma min elhami
ah rouhi
aazeyt, aazeyt, aazeyt
ma feesh rahma fi yaddik
w'il mout indak aadi

Lyrics was added by mystylezone

Video was added by mystylezone


Unclassified lyrics

Natacha Atlas lyrics