Playlists Guestbook

Kothbiro - lyrics

Aaaah haye haye haye haye haye haye
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Oooh mam' uwinja
Koth biro
Keluru dhok e dala
Oooh mam' uwinja
Koth biro
Keluru dhok e dala
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Oooh mam' uwinja
Koth biro
Keluru dhok e dala
Oooh mam' uwinja
Koth biro
Keluru dhok e dala
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Aaaah haye haye haye haye haye haye (Yaye nyithindogi un koro un utimoru nade? Koth biro keluru dhok e dala)
Aaaah haye haye haye haye haye haye (Yaye nyithindogi un koro un utimoru nade? Koth biro keluru dhok e dala)
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Oooh mam' (yaye nyithindogi) uwinja (un koro un utimoru nade?)
Koth biro, Keluru dhok e dala (koth biro keluru dhok e dala)
Oooh mam' (yaye nyithindogi) uwinja (un koro un utimoru nade?)
Koth biro, Keluru dhok e dala (koth biro keluru dhok e dala)
Aaaah haye haye haye haye haye haye
Aaaah haye haye haye haye haye haye

Lyrics was added by kiviN

Video was added by kiviN


Unclassified lyrics

Ayub Ogada lyrics