Guestbook Playlists

The One That Got Away - lyrics

playlist Playlist karaoke Karaoke
Summer after high school when we first met
We'd make out in your Mustang to Radiohead
And on my 18th Birthday
We got matching tattoos
To léto po střední, když jsme se poprvé setkali
Milovali jsme se ve tvým mustangu při Radiohead
A na mý osmnáctý narozeniny
jsme si nechali udělat stejný tetování
Used to steal your parents' liquor
And climb to the roof
Talk about our future
Like we had a clue
Never planned that one day
I'd be losing you
Tvým rodičům jsme ukradli chlast
a vyšplhali s ním na střechu
Mluvili o naší budoucnosti
Kdybychom jen měli tušení
Nikdy jsem neplánovala,
že tě jednoho dne ztratím.
In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
A v jiném životě
Bych byla tvá holka
Dodrželi bychom naše sliby
Byli bychom my proti světu
In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away
A v jiném životě
Bych tě přiměla zůstat
Tak abych nemusela říkat,
že ty jsi byl ten pravý, co odešel
Ten pravý, co odešel
I was June and you were my Johnny Cash
Never one without the other
We made a pact
Sometimes when I miss you
I put those records on
Já jsem byla June, ty můj Johnny Cash
Nikdy nebudeme bez druhého,
Složili jsme smlouvu
Někdy, když mi chybíš
Tak si pustím tyhle nahrávky
Someone said you had your tattoo removed
Saw you downtown singing the Blues
It's time to face the music
I'm no longer your muse
Někdo řekl, že sis své tetování nechal odstranit
Viděl tě v centru zpívat blues
Je čas čelit muzice
Už nejsem tvá múza
But in another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
A v jiném životě
Bych byla tvá holka
Dodrželi bychom naše sliby
Byli bychom my proti světu
In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away
A v jiném životě
Bych tě přiměla zůstat
Tak abych nemusela říkat,
že ty jsi byl ten pravý, co odešel
Ten pravý, co odešel
Ten pravý
Ten pravý
Ten pravý
Ten pravý, co odešel
The one
The one
The one
The one that got away
Všechny tyhle peníze my nemůžou koupit stroj času
Nemůžu tě nahradit milionem prstenů
Měla jsem ti říct, co jsi pro mě znamenal
Protože teď za to platím cenu
All this money can't buy me a time machine
Can't replace you with a million rings
I should've told you what you meant to me
'Cause now I pay the price
A v jiném životě
Bych byla tvá holka
Dodrželi bychom naše sliby
Byli bychom my proti světu
In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
A v jiném životě
Bych tě přiměla zůstat
Tak abych nemusela říkat,
že ty jsi byl ten pravý, co odešel
Ten pravý, co odešel
Ten pravý
Ten pravý
Ten pravý
In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away
A v jiném životě
Bych tě přiměla zůstat
Tak abych nemusela říkat,
že ty jsi byl ten pravý, co odešel
Ten pravý, co odešel
The one
The one
The one
In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away

Lyrics was added by pajinka13

Lyrics was corrected by Bena

Videos were added by obladi, frodokonik1, Angele

Translate was added by pajinka13

Lyrics was corrected by Nikola19


Teenage Dream

Katy Perry lyrics