Playlists Guestbook

Dajenu - lyrics

playlist Playlist
Chrystus nasz Pascha
z martwych powstał dla nas
Gdyby Chrystus wyprowadził nas z Egiptu
a nie wymierzył sprawiedliwości Faraonowi
to by wystarczyło nam
a to już by nam wystarczyło
gdyby wymierzył sprawiedliwość
a nie uwolnił nas od idoli
to by wystarczyło nam
a to by nam już wystarczyło
gdyby uwolnił od idoli
gdyby darował nam ich bogactwa
gdyby otworzył morze przed nami
to by wystarczyło już - DAJENU!
gdyby zatopił prześladowców
gdyby dał drogę pustynn±
gdyby nakarmił chlebem życia
i gdyby dał dzień Pański
Gdyby zawarł z nami nowe Przymierze
a nie wprowadził nas do Kościoła
gdyby wprowadził nas do Kościoła
a nie zbudował w nas Swej Świątyni
gdyby zbudował w nas Swą Świątynię
a nie napełnij jej Swym Duchem
to by wystarczyło nam
to już by nam wystarczyło
tym bardziej chcemy dziękować Panu
bo nas uwolnił od nieprzyjaciół
tym bardziej chcemy dziękować Panu
bo nam darował ich bogactwa
tym bardziej chcemy dziękować Panu
bo otworzył morze, morze przed nami
tym bardziej chcemy dziękować Panu
Chrystus nasza Pascha
z martwych powstał dla nas.

Lyrics was added by atblatex


Unclassified lyrics

Pneuma lyrics