Playlists Guestbook

Psalm 27 - lyrics

playlist Playlist
O jedno Pana proszę i tylko tego chcę
bym w Jego domu stale znajdował się
bym czerpać mógł z Bożej dobroci wciąż
Jego świątynią stale się radował.
Albowiem Pan, tylko On twierdzą mą
w nieszczęścia dzień na skałę wydźwignie mnie
nad nieprzyjaciół moich ma głowa wznosi się
w przybytku Jego zagram chwały pieśń.
Pan moim światłem i zbawieniem mym,
więc kogo mam lękać się?
Pan obroną mego życia jest
więc przed kim mam trwożyć się?
Usłysz o Panie, usłysz gdy wołam Cię
zmiłuj się Panie, proszę wysłuchaj mnie
Twego oblicza Boże mój szukam wciąż
nie zakrywaj go przede mną
Tylko Ty Panie jesteś pomocą mą
więc nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie
naucz mnie kroczyć, kroczyć po drodze Twej
i scieżką Twoją mocno prowadź mnie.
Pan obroną mego życia jest.

Lyrics was added by atblatex


Unclassified lyrics

Pneuma lyrics