Guestbook Playlists
playlist Playlist
Vi seglar mot Miklagard
De foro manligen
Fjärran efter guld
Och österut
Gävo örnen föda
De dogo söderut
I särkland
We sail towards Miklagard
They went manfully
Far after gold
And east
Gift eagle food
They died south
The chemise country
Jag gav mig iväg
Med väastan i rygg
Med manskap och fä
Jag kände mig trygg
I gave me away
With väastan in the back
With men and beast
I felt safe
Längväg vi kommit
Pä vatten, pä land
När fjärran nu nalkas
Jag saknar min strand
Long-distance we have come
On water, on land
When the remote is now approaching
I miss my beach
Genom dal över hed
Vi seglar i österled
I stormar sä härd
Vi närmar oss Miklagard
Through the valley of the heath
We sail to the East
The storms so fierce
We are approaching Miklagard
Blott den vet
som vida reser
och fjärran farit har
vad lynnesart
Leder envar
Han vet, vad vett är
Only he knows
far travels
and the distance traveled is
what lynnesart
Does anyone
He knows, what sense is
Genom dal över hed
Vi seglar i österled
I stormar sä härd
Vi närmar oss Miklagard
Through the valley of the heath
We sail to the East
The storms so fierce
We are approaching Miklagard

Lyrics was added by Hennka71

Lyrics was corrected by Otaswocas

Video was added by Hennka71

Translation added by Hennka71


Miklagard: History of Vikings Vol. II

Rebellion lyrics