Guestbook Playlists
playlist Playlist
Między nami Boga
Honoru ojczyzny nie ma
Nie ma jedności
Kiedy górę i dół dzieli mur
Bankowych skarbców
Ukrytych kosztowności
W komercyjnych produktach
Podwiązkach i ludzkiej naiwności
Anarchia jest poza poza kontrolą
Zburzymy system
Faszystowskiej dyskoteki
Nie ma wolności
Kiedy górę i dół dzieli mur
Narzuconej wiary
Fałszywej moralności
W socjo-technicznych imaginacjach
I ludzkiej próżności

Lyrics was added by atblatex

Video was added by atblatex


Radio Młodych Bandytów

Róże Europy lyrics