Guestbook Playlists

Kyuudou no Hito - lyrics

playlist Playlist
kiyorakasugite sakanamosumenai
sonomizuwo mawashi nomishiteiru
erabareta monotachi gahanatsu
konkyononai yasurakana oora
kakaekirenai kononimotsuwo
subete orosebara kuninaru
yogenshanoyouni anatawa iukeredo
son'nakotowahyaku moshouchishiteiru
anatawa kyuudouno hito
yoritakaku yoritooku yorikiyoku
kegarekitta konozokusewoseni
kokouwotsuranukebaii
watashimomata kyuudounohito
yorihikuku yorichikaku yoriatsuku
kuchihaterumadewa kachiaunosa
kokoni iruhitosubeteto
inochiwo umida susonokaradawa
itoshi irensawotozashite
jibundehiita kekkainonakade
konohoshino yukusuewo anjiteiru
anatagamoshihontouni
kamisamamitaina hitonarason'natokoroni
suwattenaide inottenaide
imasugukokohekite
kakaekirenai kononimotsuni
oshitsubusare souninattatoki
watashinosenakawo sasuttehoshii
akanboumitaini
anatawa kyuudounohito
yoritakaku yoritooku yorikiyoku
kegarekitta konozokusewoseni
kokouwo tsuranukebaii
watashimomata kyuudounohito
yorihikuku yorichikaku yoriatsuku
kuchihaterumadewa kachiaunosa
kokoni iruhitosubeteto
sokoni iruanatato

Lyrics was added by glasspiano

Video was added by glasspiano


O

Eiko Shimamiya lyrics