Playlists Guestbook
Liv av kvar ein død,
død av kvart eit liv.
Liv av kvar ein død,
død av kvart eit liv
Life from every death,
death from every life.
Life from every death,
death from every life.
Hjulet syng om ringar,
ikkje linjar.
The wheel sings of rings,
not lines.
Solsultne vargar,
drøsular jagast.
Skinande Sol! 1
Kvervande hjul!
Sun-starved wolves,
horses chased.
Shining Sol!
Turning wheel!
Liv av kvar ein død,
død av kvart eit liv.
Life from every death,
death from every life.
Deg sjølv gjeven deg sjølv
i eit vindhalt tre,
kunnskap krevjar det. 2
Your self sacrificed to yourself
on a wind-battered tree;
knowledge demands it.
Nornar, spinn!
Lagnad, vinn!
Kvernar, mal!
Hanar, gal!
Hagal, høgg!
Is bli vann!
Hjarte slå!
Akre så!
Kvart eit pust,
kvart eit slag,
kvar ein dag kjem på ny!
Kvervandi
Kvervandi
Norns, spin!
Fates, win!
Mills, grind!
Roosters, crow!
Strike, hail!
Ice to water!
Heart, beat!
Fields, be sown!
Each breath,
each beat,
each day will come anew!
Turning!
Turning!
Or gap Ginnunga
du er, du var, du vert, du vinn, du veks!
Du vaknar!
Du vaknar!
Out of the gap of Ginnunga
you are, you were, you become, you gain, you grow!
You awaken!
You awaken!
Liv av kvar ein død,
død av kvart eit liv.
Life from every death,
death from every life.

Lyrics was added by Muzikdanča

Translate was added by Muzikdanča


A Piece for Mind & Mirror

Skuggsjá lyrics