Playlists Guestbook

Coldplay - Viva La Vida - lyrics

karaoke Karaoke
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listen as the crowd would sing:
Now the old king is dead! Long live the king!
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand
I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you know there was never, never an honest word
That was when I ruled the world
It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in.
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become
Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?
I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
Oooooh Oooooh Oooooh
Kdysi jsem vládl světu
Moře se zvedala, když vládl jsem slovem
Teď ráno ale spím osamocený
Vleču se ulicemi, které bývaly mými
Házel jsem kostkou
cítil strach v očích mých nepřátel
poslouchal, jak davy zpívají
„Král je mrtev, ať žije král!“
V jednu chvíli držel jsem klíč
v další mi brány byly uzavřeny
a já zjistil, že mé hrady stojí
na sloupech ze soli a písku
Slyším zvonit jeruzalémské zvony
římské jezdecké sbory zpívají
Buďte mým zrcadlem, mečem a štítem
mými posly na cizokrajném poli
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
Co jste odešli, nezaznělo jediného upřímného slova
A tak bylo, když jsem vládl světu
Byl to zlomyslný a bouřlivý vítr
Vyrazil dveře, abych mohl vstoupit
Rozbitá okna a zvuk bubnů
Lidé nemohli uvěřit, čím jsem se stal
Revolucionáři čekají
na moji hlavu na stříbrném podnosu
Pouhá loutka na osamělém provázku
Ach, kdo by kdy vůbec chtěl býti králem?
Slyším zvonit jeruzalémské zvony
římské jezdecké sbory zpívají
Buďte mým zrcadlem, mečem a štítem
mými posly na cizokrajném poli
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
vím, že Svatý Petr nebude volat mého jména
Nikdy čestného slova
Ale to bylo, když jsem vládl světu
Slyším zvonit jeruzalémské zvony
Římské jezdecké sbory zpívají
Buďte mým zrcadlem, mečem a štítem
Mými posly na cizokrajném poli
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
vím, že Svatý Petr nebude volat mého jména
Nikdy čestného slova
A tak bylo, když jsem vládl světu
Oooooh Oooooh Oooooh

Lyrics was added by EvulinkaS

Lyrics was corrected by EvulinkaS

Video was added by EvulinkaS


Unclassified lyrics

Soundtrack - 4teens lyrics