Playlists Events

Its my live - lyrics

karaoke Karaoke

Show song Facebook

This ain't a song for the broken hearted
No silent prayer for the faith-departed
I ain't gonna be just a face in the crowd
You're gonna hear my voice
When I shout it out loud
Tohle není písnička pro ty se zlomeným srdcem
Žádná tichá modlitba za zesnulé co věřili
Já nebudu jen tváří v davu
Uslyšíš můj hlas
Když hlasitě zakřičím
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life
To je můj život
Je to teď nebo nikdy
Nebudu žít věčně
Chci jen žít dokud žiju
(To je můj život)
Mé srdce je jako otevřená dálnice
Jak říkal Frankie
Dělám to po svém
Chci jen žít dokud žiju
To je můj život
This is for the ones who stood their ground
For Tommy and Gina who never backed down
Tomorrow's getting harder make no mistake
Luck ain't even lucky
Got to make your own breaks
Toto je pro ty, co stojí nohama na zemi
Pro Tommyho a Ginu, co nikdy neustoupili
Zítra bude mnohem těžší neudělat chybu
Štěstí není vždycky šťastné
Měl bys zažít vlastní pády
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life
To je můj život
Je to teď nebo nikdy
Nebudu žít věčně
Chci jen žít dokud žiju
(To je můj život)
Mé srdce je jako otevřená dálnice
Jak říkal Frankie
Dělám to po svém
Chci jen žít dokud žiju
To je můj život
Better stand tall when they're calling you out
Don't bend, don't break, baby, don't back down
Radši zůstaň nad věcí, když na Tebe volají
Neskláněj se, nepřestávej,bejby, nevzdávej to
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life
To je můj život
Je to teď nebo nikdy
Nebudu žít věčně
Chci jen žít dokud žiju
(To je můj život)
Mé srdce je jako otevřená dálnice
Jak říkal Frankie
Dělám to po svém
Chci jen žít dokud žiju
To je můj život
Je to teď nebo nikdy
Nebudu žít věčně
Chci jen žít dokud žiju
(To je můj život)
Mé srdce je jako otevřená dálnice
Jak říkal Frankie
Dělám to po svém
Chci jen žít dokud žiju
To je můj život

Lyrics was added by very7

Video was added by very7

Translate was added by very7


Unclassified lyrics