Guestbook Playlists

Dniowi dzień nocy noc - lyrics

playlist Playlist
Tekst piosenki:
1. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą
A firmament głosi dzieło Jego rąk.
Dniowi dzień, nocy noc niesie przesłanie
Wielki jest nieba Pan niesamowity Bóg
Chwały dzieł Jego rąk głosi firmament
Wielki jest nieba Pan niesamowity Bóg.
2. Ani to mowa, ani to słowa
A tego głosu nikt nie usłyszy lecz
Po całej ziemi wieść się roznosi
Od słońca wschodu po jego drogi kres
Dniowi dzień..
3. Pragnę być czysty, wolny od pychy
Wolny od grzechu, niech już nie rządzi mną
I tylko Tobie chce się podobać
Myśli i słowa Tobie poddane są.
Dniowi dzień..
4. Słowo Pana bezbłędne jest lekarstwem duszy
Świadectwo Pana niezmienne mądrości nas nauczy
Bojaźń Pana jest czysta i będzie trwać na wieki
Wyroki Pana prawdziwe, cenniejsze są od złota
Słodsze są niż miód.
 

Lyrics was added by EMI-Noemi


PS

TGD lyrics