Playlists Events

Att Hata Allt Mänskligt Liv - lyrics

Show song Facebook

Crawl back / Take me back into the mist
Oh, destroy us / Like we destroy you
Oh, bury me / Under the Beneath
Oh, take us back / Away from this time
Oh, destroy us / Like we destroy you
Oh, bury me / Under the Beneath
Oh, take us back / Away from this time
Crawl back / Into the Void…
No one will win, all will lose, in every moment, in every life.
And no one will win, all will lose, in every Time, in every Phase.
And no one will win, all will lose, in every Fault, in every Failure.
And No one will win, all will lose, in every Birth, in every Death.
Oh, destroy us / Like we destroy you / Oh, destroy us…
“Genom stillheten slutgiltig frid. Genom avskildheten - absolut tillintetgörelse. Genom mörkrets tystnad ljusets välsignelse”

Lyrics was added by Sunrise686

Video was added by Sunrise686


I, Gvilt Bearer