Guestbook Playlists

Från Materia Till Ande - lyrics

playlist Playlist
”Transformera eder till levande Flosofiska Stenar”
Exoterisk var metoden som blev till kemiska förgreningar
På ytan var målet att transformera kvicksilver till guld,
Men det esoterisk ändamålet: kroppen och själens huld
Symbolikens hemvist,
Moder till psykologisk analys
Driven av en ivrig animism,
Att finna de besjälade tingens dialys
Ande och natur det förlovade helhetstillståndet
Dock har mången sökt dess skat och förlorat förståndet
Evighetens lycka vilar i cirkulär destillation
Likt Paracelsus tanke som Newton tog som en instruktion
Från materia till ande, från tingens trysta sfär
Jag följer elementens stigar bortom: nu och här
För att finna ämnenas hemligheter, i yster reagens
I kemins breda degel och skåda gåtans essens
Utvicklingsprocessen av prima materia är tänd
Jag väpnar mig mot projektionernas mästare
”Tills den merkuriska ormen liggar ärrad och bränd”
Gisslad är illusionernas frestare
Mitt Opus är fullgjort men snart sinar drömmen
Återskapandet av helheten måste hållas vaken
Den lilla konjunktionen skall väckas från dess gömmen,
Medvetandets sol slukas av den vinglösa draken
Ur kärlen prövade ormen att fly
För att förmörka min inra försoning
Min ande, som nu skall stiga bort och gry
Från logosprincipens boning

Lyrics was added by Raest

Video was added by Raest


Solens Rötter

Vintersorg lyrics