Guestbook Playlists

På landet - lyrics

playlist Playlist
Här i vårens och naturens sköte
Dit jag flytt från stadens kvalm och tvång
Här jag stämt med dig, min lyra, möte
Här du åter klinga må, min sång!
Flora blomsterprydda spiran sträcker
Över bladlös skog och naken mark
Strax, vad liv hon med sin trollstav väcker
Vad förvandling i den vida park
Sippor mysa på den mattan gröna
Där nyss drivan fällt sin sista tår
Trädens kronor, svällande och sköna
Slå för vårvind ut sitt fagra hår
Blåögd källa ned i dalen leker
Mellan blomstren i sin högtidsdräkt
Böljan solbeglänsta stranden smeker
Börd av västanvindens ljumma fläkt
Och med nyväckt kärlek på sin tunga
Hör jag sångarfågeln, fri och nöjd
Än från toppens späda kvistar sjunga
Än sig svinga upp i himmelshöjd
I er famn, som nyss mig öppnad blivit
Jag och stämma vill mitt hjärtats lov
För det sköna som naturen givit
Bli en bard vid hennes rika hov!

Lyrics was added by DevilDan

Video was added by DevilDan


Ödemarkens son

Vintersorg lyrics