Guestbook Playlists

Perfektionisten - lyrics

playlist Playlist
Ur Vincis ide väcktes tidernas universlgeni
Med pensel i handen, men paletten i sinnets sal
Studerat allt från fåglars lyftkraft till vattnets rörelseenergi
En fackelbärare av renässansesn människoideal
Varje penseldrag vägdes på guldvåg, landskap efter landskap manades fram
men även missnöjet i hans kritiska håg
Förgrenades från denna stam
Han smakade kunskapstörsten som låg begraven
En torka som en kunde släckas av världshaven
Hans tankar växte sig höga likt tinnar och torn
I konstnärlig anarki
I exprimenterande alkemi
För att stiga med vingat maskineri
Högt över tinnar och torn
Naturen var livets encoklopedi
Dess bilder befäste hans teser
Från mekanik till otganski anatomi
Landet emellan? Genialiska synteser!
Studier i konst och arkitektur
Optik, gelogi och baotanikens hela ätt
Men perfektionesten blev till sists en bur, och han kunde ej en färdigställa ett enda porträtt.
Ty nyfikenhet var hela hans vision
och finna outforskade grenar
Att färdigställa var att avsluta sin progression, och ställa sig till statiska stenar

Lyrics was added by Raest

Video was added by DevilDan


Solens Rötter

Vintersorg lyrics