Guestbook Playlists

Själ i flamma - lyrics

playlist Playlist
Bergens kraftfullhet slår an en förveten ton
Och inspirationens eld är i brännande fas
Utan räckvidd för sans och reson,
Markernas ångor försätter känslor i extas
Själ i flamma
En tillstyrkan skänkt ifrån fjällvärldens trakt
Bilder som sinnet skall anamma,
Sprungna ur makrokosmisk makt
Själ i flamma
Uppslukad i en närhet där trädgräns står vakt
Dock hindrad av elementens plågsamma
Begränsning, att utforska hela dess prakt
Intryck söker sitt mentala kartotek,
Druckna av tankfullhetens källa
Medan känslorna tävlar i en kämpalek
Som svävar mot det spirituella
Förbrunnen ligger medvetandets värld
Men väcks till dans av arladroppen
En kraft som alstras i ingivelsens offerhärd
Och pulserar sedan ut i kroppen

Lyrics was added by DevilDan

Video was added by DevilDan


Naturbål

Vintersorg lyrics