Guestbook Playlists
playlist Playlist
Allt synes fragmenterat i matematisk logik
Dock vilar frågor i flickerbrusets mystik
Tystnadens sigill höljer dess anor
som vi spårar i varje molekyl och atom
I trädstammar, årsringars cirkulära banor
rythmiskt präglade av kosmos axiom
Subatomära partiklars spinn, som taget ur ett paradis
Är den harmoniska rörelsen en höge krafts existensbevis?
Från himelspol till världsekvator
äro allt bundit av en universiell kod
Symmetriska stråk genom vintergator
länkade längs en gemensam tråd
Vem styr symmetrin?
Vad skapar den sideriska alkemin
Vem styr symmetrin?
Vem är den dunkla arkitekten i periferin?
Och sandkorn trängs i milslånga murar,
tjänare i en utsträckt symbios
Samklang är ordet som städigt lurar
i makters ständiga metamorfos
Mystisk är gravitationen mellan himlakroppar,
är den ordnad av utomgalaxisk magi?
Dess ursprungs avbild i milliarder droppar
som ständigt förändrar sin energi

Lyrics was added by trasher

Video was added by DevilDan


Visions from the Spiral Generator

Vintersorg lyrics