Playlists Guestbook
playlist Playlist
How can I find the way to tell you this:
But things you seem to do all over me
Read the dictionary
Understand the meaning: 'I want you to myself exclusively'
Jak ti to jen mám říct,
ale zdá se, že jsi mě z toho vynechal
najdi si ve slovníku
význam téhle fráze : Chci tě výhradně
pro sebe
Kinda funny how the love has come and gone
Not trying to look grown
To all the fellas trying to look
I'm sorry that I took available out
Docela vtipný, jak láska přichází a odchází
nesnaž se vypadat starší
před všemi kamarádi co se snaží
promin jsem nedostupná
Seven on the car seat
Six by the back street
Five on the concrete (How many bottles on the...)
Four by the window
Three in the shadow
Two only but
You're my one only bottle on the wall
sedm na sedačce v autě
šest v upadající čtvrti
pět na betonu ( kolik lahví na...)
čtyři na okně
tři ve stínu
dvě zbývají, ale
ty jsi má jediná láhev na zdi
I tell no lie you made me fall blind to all the other guys within my life
It's not complicated when you find the one it's easy to begin to realise
nelžu, ty jsi způsobil mé oslepnutí
k ostatním
Není to komplikované, když najdeš někoho
je jednoduché začít to realizovat
Kinda funny how the love has come and gone
Not trying to look grown
To all the fellas trying to look
I'm sorry that I took available out
Docela vtipný, jak láska přichází a odchází
nesnaž se vypadat starší
před všemi kamarádi co se snaží
promin jsem nedostupná
Seven on the car seat
Six by the back street
Five on the concrete (How many bottles on the...)
Four by the window
Three in the shadow
Two only but
You're my one only bottle on the...
sedm na sedačce v autě
šest v upadající čtvrti
pět na betonu ( kolik lahví na...)
čtyři na okně
tři ve stínu
dvě zbývají, ale
ty jsi má jediná láhev na ...
Seven in the café
Six in the alley
Five by the motorway (How many bottles on the...)
Four on the underground
Three in the jail pound
Two only but
You're my one only bottle on the wall
sedm v kavárně
šest v uličce
Pět na dálnici ( kolik lahví na...)
čtyři v metru
tři ve vězení
dvě zbývají, ale
ty jsi má jediná láhev na zdi
I knew that if I fell in love, then yes it would just be
Oh no, but then the world became so linear to me
Věděla jsem, ze jsem zamilovaná, dřív než to tak bylo
ne ale než svět se pro mě stal přímočarý
Seven on the car seat
Six by the back street
Five on the concrete (How many bottles on the...)
Four by the window
Three in the shadow
Two only but
You're my one only bottle on the...
sedm na sedačce v autě
šest v upadající čtvrti
pět na betonu ( kolik lahví na...)
čtyři na okně
tři ve stínu
dvě zbývají, ale
ty jsi má jediná láhev na ...
Seven in the café
Six in the alley
Five by the motorway (How many bottles on the...)
Four on the underground
Three in the jail pound
Two only but
You're my one only bottle on the wall
sedm v kavárně
šest v uličce
Pět na dálnici ( kolik lahví na...)
čtyři v metru
tři ve vězení
dvě zbývají, ale
ty jsi má jediná láhev na zdi

Lyrics was added by MartinaBa1

Translate was added by Rohlajs


Travelling Like The Light