Guestbook Playlists

Unrestrained (无羁 ft. Xiao Zhan) - lyrics

playlist Playlist
闻笛声独惆怅
wén dí sheng dú chóu chàng
云深夜未央
yún shēn yè wèi yang
是与非都过往
shì yǔ fēi dōu guò wǎng
醒来了怎能当梦一场
xǐng lái le zěn néng dāng mèng yī cháng
红尘中毁誉得失 如何去量
hóng chén zhōng huǐ yù dé shī rú hé qù liáng
潇潇血热刀锋凉
xiāo xiāo xuè rè dāo fēng liáng
山高水远
shān gāo shuǐ yuǎn
又闻琴响
yòu wén qín xiǎng
陈情未绝
chén qíng wèi jué
卧荻花月如霜
wò dí huā yuè rú shuāng
煮一壶 生死悲欢 祭少年郎
zhǔ yī hú shēng sǐ bēi huān jì shào nián láng
明月依旧何来怅惘
míng yuè yī jiù hé lái chàng wǎng
不如 潇潇洒洒 历遍风和浪
bù rú xiāo xiāo sǎ sǎ lì biàn fēng hé làng
天涯一曲共悠扬
tiān yá yī qǔ gòng yōu yang
穿万水过千山
chuān wàn shuǐ guò qiān shān
路尽人茫茫
lù jìn rén máng máng
是与非都过往
shì yǔ fēi dōu guò wǎng
醒来了 就当它梦一场
xǐng lái le jiù dāng tā mèng yī cháng
红尘中毁誉得失 如何去量
hóng chén zhōng huǐ yù dé shī rú hé qù liáng
潇潇血热刀锋凉
xiāo xiāo xuè rè dāo fēng liáng
山高水远
shān gāo shuǐ yuǎn
又闻琴响
yòu wén qín xiǎng
陈情未绝
chén qíng wèi jué
笑世事多无常
xiào shì shì duō wú cháng
煮一壶 生死悲欢 祭少年郎
zhǔ yī hú shēng sǐ bēi huān jì shào nián láng
明月依旧何来怅惘
míng yuè yī jiù hé lái chàng wǎng
不若 坦坦荡荡 历遍风和浪
bù ruò tǎn tǎn dàng dàng lì biàn fēng hé làng
天涯一曲共悠扬
tiān yá yī qǔ gòng yōu yang
煮一壶 生死悲欢 祭少年郎
zhǔ yī hú shēng sǐ bēi huān jì shào nián láng
明月依旧何来怅惘
míng yuè yī jiù hé lái chàng wǎng
不若 坦坦荡荡 历遍风和浪
bù ruò tǎn tǎn dàng dàng lì biàn fēng hé làng
天涯一曲共悠扬
tiān yá yī qǔ gòng yōu yang
天涯一曲共悠扬
tiān yá yī qǔ gòng yōu yang

Lyrics was added by HollyDawn

Video was added by HollyDawn


The Untamed OST

Wang Yibo (王一博) lyrics