Guestbook Playlists
I woke her up
Late last night
Told her somethin' didn't feel quite right
She looked at me
Half asleep
Said "You're crazy just go back to bed"
Minulou noc
jsem ji probudil.
Řekl jsem, že něco není úplně v pořádku.
Podívala se na mě.
V polospánku
mi řekla: seš blázen, jdi spát.
I walked two miles
To be alone
Felt the cool air against my bones
On second street
I'll second guess
Everything I said
Ušel jsem dvě míle,
abych byl sám.
Abych cítil studený vítr na svých kostech.
Na druhé ulici
budu podruhé hádat
všechno co jsem řekl.
Are you near?
Are you still gonna save me?
From my fears
Are you still gonna save me?
Jsi blízko?
Stále mě chceš zachránit?
Od mých strachů.
Stále mě chceš zachránit?
Beyond the hills
Beneath the stars
By Saint Christopher I fell apart
The sun came up
So high above
I could not let myself be loved
Za kopci.
Pod hvězdami.
U Svatého Kryštofa jsem stranou.
Vyšlo slunce.
Tak vysoko.
Nemohl jsem dovolit být milován.

Are you near?
Are you still gonna save me?
From my fears
Are you still gonna save me?
Jsi blízko?
Stále mě chceš zachránit?
Od mých strachů.
Stále mě chceš zachránit?
I need the daylight
Need the daylight now
There is a stranger in my head
Put my clothes on
Left a note that read
"I'm sorry my love failed again"
Potřebuji denní světlo.
Potřebuji ho právě teď.
V mé hlavě je cizinec.
Obleč mě.
Zanech vzkaz, který řekne:
Je mi líto, má láska zase selhala.
I woke her up
Late last night
Told her somethin' didn't feel quite right
Minulou noc
jsem ji probudil.
Řekl jsem, že něco není úplně v pořádku.
Are you near?
Are you still gonna save me?
From my fears
Are you still gonna save me?
Jsi blízko?
Stále mě chceš zachránit?
Od mých strachů.
Stále mě chceš zachránit?

Lyrics was added by RoBeeN

Video was added by RoBeeN

Translation added by RoBeeN


A Silver Lining

We Shot the Moon lyrics