Guestbook Playlists
playlist Playlist
Fight the good fight, [the] attempt for the brave
This trek for the lost has brought more than a grave
Bathed in the fire for you hope water's pure
The flames will grow higher it's taste is your cure
Bojuj, dobrý boj! Pokus byť statočný
Tento trek po strate priniesol viac ako len hrob
Kúpala sa v ohni kvoli vám, dufiac že voda je čistá
Plamene budu vyššie, jeho chuť je tvoj liek
I do not fear the world's fire for it (only) burns for a moment
And though it sears my skin I rest for it shall relent
With the world at your feet and the fire on your back
It has nothing to give me for You've claimed my soul
No sacrifice could be too great
Some think I've lost my mind abandoned sanity
To speak of truth to find a saving clarity
Nemam strach, vo svete je oheň ktorí horí len chvíľku
A keď to SEARS , mojej koži odpočívať, musí ustúpiť
So svetom pri nohách a nachrbte z ohňom
To nemá nič spoločné stým čo ste tvrdili, mojou dušou
Žiadna obeť nemohla byť príliš velká
Niektorí si myslia, že som stratil moju myseľ a opustil ma rozum
Ak chcete hovoriť o pravde nájdi prv úspornu jasnosť
For it will cost my/your life
Forsaking comfort and ease to trade it all for a heart with no rival
You will be met with strife
And make you fall to your knees we'll trade it all for a heart with no rival
V prípade že to bude stáť moj alebo tvoj život
Opúšťať pohodlie obchodovania, to všetko za srdce bez súpera
To bude splnené a spory
A tak klesnem na kolená, a budem obchodovať za srdce bez súpera
Throw all your hate and your wrath into the fire and
Cast all your pain and your fear unto the graces
Of our God and King for the evil will attack
Suffer for His love for it (only) burns for a moment
With the world at your feet and fire on your back
For the God above, for His grace will not relent
No sacrifice could be too great
Fight the good fight, you know you must be brave
This trek for the lost to save
Eighteen years I have served the Lord
And He has never let me down
Hádzať všetkú vašu nenávisť s mojím hnevom do ohňa
Všetká bolesť je obsadená a strachu k minulosti
Náš Boh a kráľ zautočia na všetko zlé
Trpeť pre jeho lásku, som popalený na chvíľku
So svetom pri nohách a nachrbte z ohňom
Pre Boha sme vyššie, pre svoju minulosť nepovolí
Žiadna obeť nemohla byť príliš veľká
Bojuj, dobrý boj! Pokus byť statočný
Tento trek po strate priniesol viac ako len hrob
Osémnasť rokov som slúžil Pánovy
A nikdy ma nesklamal
For it will cost your life
Forsaking comfort and ease to trade it all for a heart with no rival
You will be met with strife
And make you fall to your knees we'll trade it all for a heart with no rival
Preto to bude stáť život
Opúšťať pohodlie obchodovania, to všetko za srdce bez súpera
To bude splnené a spory
A tak klesnem na kolená, a budem obchodovať za srdce bez súpera
Expect suffering and invite all the pain
Lord you have changed me and I am not the same
Očakavajte, že utrpenie a bolesť, pozýva všetkých
Pán ste zmenili a ani ja nie som rovnaký

Lyrics was added by LastHopeDie

Lyrics was corrected by LastHopeDie

Video was added by LimeCZ

Translate was added by LastHopeDie


We Are the Ones (EP)

Wolves At The Gate lyrics