Guestbook Playlists

Veritas - lyrics

playlist Playlist
Heaven is His throne and the earth His footstool
And yet we patronize with our idol worship
(So) remove your heart, invert it to
The kind of grace that will cut through
This primal trait innate in man
Has plagued us all since we all began
To trade the truth for a lie
Find yourself given over
I've made these shrines in my eyes
Break down these walls
Nebo je jeho tronom a krajiny podnož jeho nôh
A napriek tomu sme spozorovali nas všetkých uctievanie
Tak odstrániť vaše srdce, obrátte sa na
Druh milosti ktorí pretinajú
Táto prvotná vlastnosť v človeku vrodená
Otravuje nás, pretože sme všeci začali
Obchod pravdu za lož
Nájdi si odovzdaný
Urobil som tieto svatyne v mojich očiach
Odstránte tieto steny!
What we need to know is that we'll always have salvation
What we need to see is that One died for all and therefore all have died to death
To čo potrebujeme vedieť, je, že možeme byť spasený
To čo potrebujeme vedieť, je, že jeden zomrel za všetkých, a preto všeci zomreli na smrť
This is a warning to all those who stumble and mock His name
He will seek you out, spit you out, and wash away
Plaguing our souls since we began
Trading truth for lies find yourself given away
Plaguing our souls since we all began
Trading our truths all for lies
I've made these shrines in my eyes
They're shaking
I need your cleansing power
I need your cleansing
We live by faith not by sight
One died for all and therefore all have died to death
Toto je varovanie, pre všetkých ktorí ho znevažujú a zosmiešnuju jeho meno
On sa bude snažiť vás, vyhodiť vás, zmazať vás
Trápi naše duše pretože sme začali
Obchod pravda za lož,
I fear, I fear we're falling
I fear we're falling faster now
Before we built these shrines inside
This fear of falling faster
Is slower than your wings of grace
This disbelief of sin has died
Plaguing our souls since we began
God overcomes our darkest sin

Lyrics was added by LastHopeDie

Lyrics was corrected by LastHopeDie

Video was added by LastHopeDie

Translate was added by LastHopeDie


Unclassified lyrics

Wolves At The Gate lyrics